Από τις 22 Ιουνίου 2022 ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα «Ψηφιακές Συναλλαγές» με σκοπό την υιοθέτηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων που υποστηρίζουν τις διαδικασίες τιμολόγησης, έκδοσης, διακίνησης φορολογικών παραστατικών και διενέργειας ηλεκτρονικών πληρωμών. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και εμπίπτει στη Δράση Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0


Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια και αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση της παραγωγικότητας των ΜΜΕ, την αύξηση της ασφάλειας των συναλλαγών, καθώς και στην ενίσχυση της φορολογικής τους συμμόρφωσης, μέσω εξαργύρωσης των επιταγών (vouchers) που θα διατεθούν για την απόκτηση, μέσω αγοράς ή μίσθωσης, νέων ψηφιακών εργαλείων.

Η Regate, ειδικά για αυτό το πρόγραμμα, λάνσαρε το exvan.gr, όπου δίνει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις να κατανοήσουν τα οφέλη της τιμολόγησης επί αυτοκινήτου (φορητή τιμολόγηση) και να την εφαρμόσουν στην επιχείρησή τους μέσα από το Πρόγραμμα «Ψηφιακές Συναλλαγές».


Δείτε περισσότερα αναφορικά με τους δικαιούχους του προγράμματος , το ύψος και το ποσοστό χρηματοδότησης, τις επιλέξιμες δαπάνες και την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων εδώ.


Κατεβάστε την πρόσκληση του προγράμματος εδώ.