Σε συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού, αλλά και εξορθολογισμού της αγοράς καφέ, οδηγεί η αλλαγή του καθεστώτος χρησιδανεισμού εξοπλισμού, όπως αναφέρει στο FnB Daily ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Καφέ και Επικεφαλής της Cafetex, Γιάννος Μπενόπουλος. "Ήταν ένα καθεστώς που δημιουργούσε πολύ έντονη γραφειοκρατία και θέλαμε να εξορθολογιστεί η διαδικασία, καθώς το κόστος ήταν μεγαλύτερο από το χαρτόσημο. Πλέον, η διαδικασία μπαίνει σε καινούργιο πλαίσιο, δημιουργώντας καλύτερες συνθήκες για τις εταιρείες και κατά συνέπεια, για την αγορά".

H τροποποίηση

Ειδικότερα, το Υπουργείο Οικονομικών προχώρησε στην τροποποίηση της νομοθεσίας, που αφορά στη δήλωση των πράξεων που σχετίζονται με την παροχή εξοπλισμού από τις εταιρείες μεταποίησης και εμπορίας καφέ προς τις επιχειρήσεις εστίασης με τη μορφή του χρησιδανείου. Η αλλαγή στη νομοθεσία ψηφίστηκε ως διάταξη του νόμου 4955/2022 για την ενσωμάτωση της οδηγίας 2020/262 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη θέσπιση του γενικού καθεστώτος των ειδικών φόρων κατανάλωσης και αποτυπώνεται στο άρθρο 51 του νέου νόμου.

 

Διαβάστε περισσότερα: FnB Daily Τεύχος #1489

Πηγή: www.fnbdaily.com