Πρόσβαση σε δάνειο για καινοτόμες επιχειρήσεις μέχρι και €400.000 με δυνατότητα επιχορήγησης έως και 20% του δανειακού κεφαλαίου για πρώτη φορά από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα-HDB. Τι προσφέρει το Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας:

 

  • Εγγύηση κατά 80% από το Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.
  • Επιχορήγηση έως και 20% με μείωση υπολοίπου του δανειακού σας κεφαλαίου με την επίτευξη κριτηρίων καινοτομίας και ESG
  • Κάλυψη επενδυτικών αναγκών σε πάγια ή/και κεφάλαιο κίνησης στηρίζοντας νεοσύστατες, υφιστάμενες και νεοφυείς επιχειρήσεις
  • Χαμηλότερο επιτόκιο
  • Χαμηλότερες εξασφαλίσεις που μπορούν να φτάσουν το μέγιστο μέχρι το 20% του κεφαλαίο
  • Διάρκεια δανείου μέχρι 10 έτη
  • Περίοδο χάριτος μέχρι 3 έτη
  • 9 συνεργαζόμενες Τράπεζες για τη λήψη του δανείου

 

Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Πηγή: Ε.Β.Ε.Α.