Οι αγρότες εκτιμούν ότι απαιτείται άμεση ενίσχυση της χρήσης ψηφιακών εργαλείων, μπροστά στις αυξανόμενες περιβαλλοντικές και οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζει η αγροτική βιομηχανία της Ευρώπης και της Αφρικής. Αυτό καταδεικνύει μια νέα ανεξάρτητη έρευνα με τίτλο “Farmers and Digitalisation”, που διεξήγαγε η Savanta ComRes κατόπιν ανάθεσης από τον όμιλο Vodafone.

ΠΡΩΤΗ ΑΠΕΙΛΗ Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Όπως ήταν αναμενόμενο, η κλιματική αλλαγή βρίσκεται στην κορυφή του καταλόγου των απειλών που αντιμετωπίζουν οι αγρότες στην Ευρώπη και την Αφρική. Σχεδόν όλοι οι αγρότες που ερωτήθηκαν στην Ελλάδα (96%) θεωρούν ότι η κλιματική αλλαγή επηρεάζει την οικονομική βιωσιμότητα των αγροκτημάτων τους σε κάποιο βαθμό. Άλλες απειλές που αναφέρουν οι αγρότες, περιλαμβάνουν:

  • το κόστος των καυσίμων και της ενέργειας
  • οι χαμηλές τιμές της αγοράς για καλλιέργειες και ζώα
  • η έλλειψη υποστήριξης από τον δημόσιο τομέα   

 

Διαβάστε περισσότερα: FnB Daily Τεύχος #1553
Πηγή: www.fnbdaily.com