Από κλεμμένα δεδομένα έως μπλοκαρισμένα συστήματα νοσοκομείων : οι κυβερνοεπιθέσεις έχουν επικίνδυνες συνέπειες. Μάθετε περισσότερα για την κυβερνοασφάλεια και τη σημασία της.

O ψηφιακός μετασχηματισμός της οικονομίας και της κοινωνίας έχει φέρει νέες ευκαιρίες στο προσκήνιο, αλλά και προκλήσεις, όπως η κυβερνοασφάλεια. Με τις ζωές μας να εξαρτώνται όλο και περισσότερο από τις ψηφιακές τεχνολογίες, οι κυβερνοεπιθέσεις έχουν γίνει όλο και πιο επιζήμιες. Η κυβερνοασφάλεια έχει γίνει ένα αναγκαίο και κρίσιμο συστατικό της σημερινής κοινωνίας, καθώς και βασική προτεραιότητα της ΕΕ.

Υπολογίζεται ότι περίπου 125 δισεκατομμύρια συσκευές θα έχουν συνδεθεί στο διαδίκτυο μέχρι το 2030, από 27 δισεκατομμύρια το 2021, και το 90% των ανθρώπων άνω των 6 ετών εκτιμάται ότι θα έχει διαδικτυακή παρουσία. Ο κυβερνοχώρος από την φύση του βασίζεται στη διασύνδεση των κοινοτήτων κάθε μορφής και καθώς ο ψηφιακός και φυσικός κόσμος είναι όλο και πιο αλληλένδετοι, προκύπτουν νέοι κίνδυνοι.

 

Διαβάστε περισσότερα: http://bit.ly/3AB5OYU
Πηγή: europarl.europa.eu