Σύμφωνα με την ετήσια έρευνα του δικτύου της PwC “ Global Digital Trust Insights”, τέσσερις στους πέντε οργανισμούς θεωρούν αναγκαία τη δημοσίευση με έναν ομοιόμορφο, τυποποιημένο κι αξιόπιστο τρόπο, των περιστατικών κυβερνοασφάλειας που αντιμετωπίζουν.

  • Μόλις το 14% αναφέρει ότι δεν αντιμετώπισαν κανένα περιστατικό παραβίασης δεδομένων την τελευταία τριετία
  • Μόλις τα τελευταία τρία χρόνια, μια στις τέσσερις (27%) επιχειρήσεις παγκοσμίως έχουν υποστεί συμβάντα παραβίασης δεδομένων, με κόστος για τον οργανισμό $1 εκατ. - $20 εκατ.

Περιορισμός κινδύνου

Εντούτοις, λιγότερα από τέσσερα στα δέκα στελέχη δηλώνουν ότι έχουν περιορίσει πλήρως τον κίνδυνο έκθεσης σε θέματα κυβερνοασφάλειας σε μια σειρά από τομείς υψίστης σημασίας:

  • δυνατότητα εξ αποστάσεως ή υβριδικής εργασίας (38% δηλώνει ότι οι κίνδυνοι έχουν περιοριστεί πλήρως)
  • επιτάχυνση υιοθέτησης υπηρεσιών cloud (35%)
  • αυξημένη χρήση του Internet of Things (34%)
  • αυξημένη ψηφιοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας (32%)
  • λειτουργίες back office (31%)

 

Διαβάστε περισσότερα: BnB Daily Τεύχος #1069
Πηγή: www.bnbdaily.com