ΤΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΠΟΥ ΈΧΕΙ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ για κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους, η δυνατότητα των καταναλωτών να πληρώνουν με κάρτα καταδεικνύει τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος από την εξαμηνιαία Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, σύμφωνα με τα οποία η αξία των συναλλαγών με κάρτες πληρωμών το 2022 ανήλθε σε €94 δισ., αυξημένη κατά 14% συγκριτικά με το 2021.

ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ... ΧΡΕΩΣΤΙΚΗΣ
Ειδικότερα, ο συνολικός αριθμός συναλλαγών με κάρτες πληρωμών το 2022 ανήλθε σε 1.930 εκατ., από 1.658 εκατ. το 2021, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 16% σε σχέση με το 2021. Ο αριθμός των συναλλαγών με χρεωστικές κάρτες ανήλθε σε 1.775 εκατ., από 1.523 εκατ. το προηγούμενο έτος, αυξημένος κατά 17%. Οι χρεωστικές κάρτες συνέχισαν να αποτελούν το κύριο υποκατάστατο της χρήσης μετρητών, με ποσοστιαία συμμετοχή 92% στο συνολικό αριθμό συναλλαγών με όλα τα είδη καρτών πληρωμών.

Διαβάστε περισσότερα: SMEs Daily Τεύχος #156
Πηγή: www.smesdaily.com