Η ομάδα Kaspersky Digital Footprint Intelligence παρουσίασε μια νέα μελέτη που αποκαλύπτει ότι το ransomware είναι το πιο διαδεδομένο Malware-as-a-Service (MaaS) τα τελευταία επτά χρόνια. Η μελέτη βασίζεται σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 97 είδη κακόβουλου λογισμικού που διανέμονται στο dark web και σε άλλες πηγές. Επιπλέον, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου συχνά μισθώνουν infostealers, botnets, loaders και backdoors για να πραγματοποιήσουν τις επιθέσεις τους.

Το Malware-as-a-Service (MaaS) είναι μια παράτυπη επιχειρηματική δραστηριότητα που περιλαμβάνει τη χρήση κακόβουλου λογισμικού με σκοπό την πραγματοποίηση κυβερνοεπιθέσεων. Συνήθως, στους πελάτες τέτοιων υπηρεσιών παραχωρείται ένας προσωπικός λογαριασμός μέσω του οποίου μπορούν να ελέγχουν την επίθεση, καθώς και τεχνική υποστήριξη. Με αυτόν τον τρόπο, δεν απαιτείται υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία από τους επίδοξους εγκληματίες του κυβερνοχώρου.

Διαβάστε περισσότερα: NetFax Τεύχος #5088
Πηγή: www.boussias.com