Σε ένα eCommerce site, οι καλογραμμένες περιγραφές προϊόντων (product descriptions) διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο, καθώς είναι αυτές που μπορούν να οδηγήσουν τους πελάτες στα ανώτερα στάδια του sales funnel.

Όταν αναφερόμαστε στα product descriptions, εννοούμε τις ενημερωτικές περιγραφές προϊόντων με τα βασικά πλεονεκτήματά τους. Εντάσσονται στα product pages, δηλαδή τις σελίδες προορισμού, όπου ένα προϊόν εμφανίζεται στους επισκέπτες του ιστοτόπου περιλαμβάνοντας: όνομα, εικόνα, περιγραφή προϊόντος και ένα κουμπί <Προσθήκη στο καλάθι>. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να μας απασχολήσει το conversion rate, δηλαδή το ποσοστό των χρηστών που προχωρούν σε αγορά, σε σχέση με τις συνολικές επισκέψεις στο site σας. Η σελίδα προϊόντος που αναφέραμε παραπάνω, είναι εκείνη που καθορίζει αν οι δυνητικοί πελάτες θα αγοράσουν από το e-shop σας ή αν θα το εγκαταλείψουν.

Διαβάστε όλο το άρθρο εδώ.
Πηγή: shopranos.gr