Πάνω από το ένα τρίτο (39%) των επιχειρήσεων υπέστησαν παραβίαση δεδομένων στο cloud περιβάλλον τους πέρυσι, ποσοστό αυξημένο σε σχέση με το 35% που σημειώθηκε το 2022, σύμφωνα με τη μελέτη Thales Cloud Security Study 2023. Συγκεκριμένα, η έκθεση αποτελεί την ετήσια εκτίμησή της σχετικά με τις τελευταίες απειλές, τάσεις και αναδυόμενους κινδύνους για την ασφάλεια στο cloud, και βασίζεται σε έρευνα που διεξήχθη σε σχεδόν 3.000 επαγγελματίες πληροφορικής και ασφάλειας σε 18 χώρες.

ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΛΑΘΟΣ
Ως κύρια αιτία παραβίασης δεδομένων στο cloud αναφέρθηκε το ανθρώπινο λάθος από πάνω από τους μισούς (55%) συμμετέχοντες στην έρευνα. Τα τρία τέταρτα (75%) των επιχειρήσεων δήλωσαν ότι πάνω από το 40% των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στο cloud χαρακτηρίζονται ως ευαίσθητα, σε σύγκριση με το 49% των επιχειρήσεων πέρυσι, την ίδια εποχή. Περισσότερο από το ένα τρίτο (38%) κατέταξε τις εφαρμογές Software as a Service (SaaS) ως τον κυριότερο στόχο για τους χάκερς, με το cloud-based storage (36%) να ακολουθεί.

Διαβάστε περισσότερα: BnB Daily Τεύχος #1211
Πηγή: www.bnbdaily.com