Στο σημερινό ανταγωνιστικό τοπίο του B2B eCommerce, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι δημιουργικές και να χρησιμοποιούν στρατηγικές για την ανάπτυξή τους. Στο σημείο αυτό, έρχεται στο προσκήνιο το Growth Hacking, μια διαδικασία γρήγορου πειραματισμού σε κανάλια marketing για τον εντοπισμό των πιο αποτελεσματικών τρόπων ανάπτυξης μιας εταιρείας.

Η εν λόγω διαδικασία είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στις νεοσύστατες (startup) εταιρείες, όπου η ταχεία ανάπτυξη και η επεκτασιμότητα είναι απαραίτητες για την επιβίωσή τους. Ωστόσο, ακόμα και οι μεγάλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές αγορές, χρησιμοποιούν τις σχετικές τακτικές, προκειμένου να κερδίσουν μερίδιο αγοράς. 

Διαβάστε όλο το άρθρο εδώ.
Πηγή: shopranos.gr