Ο κλάδος του ηλεκτρονικού εμπορίου αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά τα επόμενα έτη, και αυτό προσφέρει τόσο ευκαιρίες όσο και προκλήσεις για το σύνολο του ελληνικού οικοσυστήματος του κλάδου. Τα συμπεράσματα της 1ης Πανελλήνιας Έρευνας για το e-commerce & logistics orchestration, που διενεργήθηκε από την εταιρεία O.MIND CREATIVES με την επιστημονική επιμέλεια της OPTILOG ADVISORY SERVICES, μπορούν να μας δώσουν μια καλή εικόνα της κατάστασης. Ο λόγος για τον οποίο ο κλάδος του ηλεκτρονικού εμπορίου θα αυξηθεί σημαντικά τα επόμενα χρόνια είναι πολύ σημαντικός, όπως τονίζει η πλειονότητα των συμμετεχόντων στην έρευνα. Οι εξής λόγοι διακρίνονται ως κυριότεροι:

Αύξηση του φόρτου εργασίας
• Χρήση πληροφοριακών συστημάτων
• Ανάγκη για εκπαίδευση και επαγγελματική ανάπτυξη
• Επένδυση σε τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα: E-Commerce News