Οι δραστηριότητες που κατέγραψαν τη μεγαλύτερη αύξηση, το τελευταίο έτος (Α΄ τρίμηνο 2022 - Α΄ τρίμηνο 2023) είναι η πώληση αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. στο e-Bay, Facebook Marketplace, Shpock) (+14,9%) και η αποστολή γνώμης για θέματα κοινωνικά ή πολιτικά (π.χ. σε ιστοσελίδες ή σε Facebook, Twitter, Instagram, YouTube) (+10,9%). Αυτό είναι ένα από τα συμπεράσματα της Έρευνας της ΕΛΣΤΑΤ «Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας» από 5.653 Νοικοκυριά και Άτομα. Το 55,3% του πληθυσμού 16 - 74 ετών, που έχουν οποτεδήποτε χρησιμοποιήσει, έστω και μία φορά, το διαδίκτυο, πραγματοποίησαν, κατά το Α΄τρίμηνο του 2023, κάποια ηλεκτρονική αγορά ή παραγγελία αγαθών ή υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου, για προσωπική χρήση. Καταγράφεται αύξηση 4,% σε σχέση με έναν χρόνο πριν και κατά 104,8% σε σύγκριση με το 2013.

Αναφορικά με τα άτομα που αγόρασαν ή παρήγγειλαν μέσω διαδικτύου φυσικά προϊόντα (δηλαδή, προϊόντα που δεν είναι σε ψηφιακή μορφή) κατά το Α΄ τρίμηνο του 2023, για προσωπική χρήση. παρατηρείται ότι:
• 73,6% αγόρασαν είδη ένδυσης
• 44,1% αγόρασαν φαγητό

Διαβάστε περισσότερα: E-Commerce News