Ένα ιστορικό ορόσημο διανύει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία εισάγει, πρώτη παγκοσμίως, κανόνες για τη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης. Τον δρόμο προς το νέο θεσμικό περιβάλλον άνοιξε η πολιτική συμφωνία, στην οποία κατέληξε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το Συμβούλιο. Το νομοσχέδιο, που διασφαλίζει ότι η τεχνητή νοημοσύνη στην Ευρώπη είναι ασφαλής, σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τη δημοκρατία, ενώ οι επιχειρήσεις μπορούν να ευδοκιμήσουν και να αναπτυχθούν, εγκρίθηκε την Παρασκευή, οπότε οι διαπραγματευτές Κοινοβουλίου και Συμβουλίου κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία. 

Ο κανονισμός στοχεύει να διασφαλίσει ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα, η δημοκρατία, το κράτος δικαίου και η περιβαλλοντική βιωσιμότητα προστατεύονται από την τεχνητή νοημοσύνη υψηλού κινδύνου, ενισχύοντας παράλληλα την καινοτομία και καθιστώντας την Ευρώπη ηγέτη στον τομέα. Οι κανόνες θεσπίζουν υποχρεώσεις για την τεχνητή νοημοσύνη με βάση τους πιθανούς κινδύνους και το επίπεδο επιπτώσεών της.

Διαβάστε όλο το άρθρο εδώ.
Πηγή: wwn.gr