ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΚΥΡΙΟ ΣΤΟΧΟ τη διερεύνηση των ευκαιριών και της προοπτικής του Gen AI στην Ελλάδα η οποία εστιάζει στην ελληνική επιχειρηματικότητα, αλλά και το προβλεπόμενο αντίκτυπο της νέας αυτής τεχνολογίας στην οικονομία και στην απασχόληση διενήργησε ο ΣΕΠΕ, σε συνεργασία με την εταιρία συμβούλων Deloitte. Η έρευνα της Deloitte για το AI στην Ελλάδα, η οποία διεξήχθη μεταξύ Οκτωβρίου 2023 και Δεκεμβρίου 2023, διαπίστωσε τα ακόλουθα:

  • Οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν υψηλές προσδοκίες για το AI. Τα τρία τέταρτα των ερωτηθέντων (75%) αναμένουν ότι το AI θα μετασχηματίσει τον οργανισμό τους μέσα στα επόμενα τρία χρόνια
  • Οι ελληνικές επιχειρήσεις εστιάζουν κυρίως στα οφέλη τακτικής του AI, όπως η βελτίωση της αποδοτικότητας και η μείωση του κόστους. Τα οφέλη στρατηγικής, όπως η ανάπτυξη και η βελτίωση της καινοτομίας, λαμβάνονται υπόψη σε μικρότερο βαθμό
  • Οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν είναι πλήρως προετοιμασμένες: Μόνο το ένα τρίτο (33%) των ερωτηθέντων πιστεύει ότι οι οργανισμοί τους είναι σε "μεγάλο" ή σε "πολύ μεγάλο" βαθμό προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα διοίκησης και ρίσκου που σχετίζονται με την υιοθέτηση του AI

Διαβάστε περισσότερα: SMEs Daily Τεύχος #306
Πηγή: www.smesdaily.com