Το προφίλ του Έλληνα αγοραστή στα super market αναδείχθηκε μέσα από το ετήσιο Shopper Trends συνέδριο της NielsenIQ. Πιο αναλυτικά, ο μέσος αγοραστής, είναι ουσιαστικά αγοράστρια, δηλαδή γυναίκα 39 ετών και πρόκειται για το άτομο που είναι κυρίως υπεύθυνο για την πλειοψηφία των αγορών στο νοικοκυριό. Οι κύριες αγορές του νοικοκυριού πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση, ενώ αντίστοιχα, οι συμπληρωματικές/έκτακτες αγορές πραγματοποιούνται κατά μέσο όρο 2 φορές την εβδομάδα, σε καταστήματα όχι μίας, αλλά παραπάνω από 2 διαφορετικών λιανεμπορικών αλυσίδων.

Αυξημένη κατά 5% η μηνιαία δαπάνη
Ένα ακόμη εύρημα της έρευνας των Shopper Trends της NielsenIQ είναι το ποσό της μηνιαίας δαπάνης για τα ψώνια του νοικοκυριού στο super market, το οποίο υπολογίστηκε από τους ερωτώμενους στα €329, προσαυξημένο κατά 5% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, αποτελώντας μάλιστα και την υψηλότερη τιμή της τελευταίας τετραετίας, όπως αυτή αποτυπώνεται μέσα από την έρευνα.

Διαβάστε περισσότερα: FnB Daily Τεύχος #1866
Πηγή: www.fnbdaily.com