Αναβαθμίστηκε η εσωτερική μηχανή αναζήτησης ReSearchGateTM Advanced Search Engine του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου ICMS. Τώρα, δίνεται η δυνατότητα εύκολης και γρήγορης αναζήτησης περιεχομένου μέσα σε αρχεία τύπου DOC, XLS, PPT, TXT, CSV και PDF.