Υπογράφηκε Σύμβαση Έργου για την εγκατάσταση της εφαρμογής Biz-e-Gate στην εταιρεία WEST ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. Η λύση που πρόκειται να υλοποιηθεί αφορά στην πλήρη αυτοματοποίηση των εργασιών των 100 προωθητών του Τμήματος Merchandising της εταιρείας και περιλαμβάνει τα υποσυστήματα Biz-e-Gate Platform, BizeConnect Standard, Biz-e-Gate 4SF, Biz-e-Gate Supervisors και Reporting. Επιπλέον, το έργο περιλαμβάνει και τη διασύνδεση της εφαρμογής Biz-e-Gate με custom ERP που χρησιμοποιεί η εταιρεία.