Υπογράφηκε Σύμβαση Έργου με την εταιρεία EXCEL MARITIME Α.Ε. εισηγμένης στο Αμερικάνικο χρηματιστήριο, που αφορά στην υλοποίηση της εταιρικής ιστοσελίδας, αξιοποιώντας την πλατφόρμα διαχείρισης περιεχομένου ICMS (Lite version), ώστε να καλύπτει αποτελεσματικά τις ανάγκες προβολής της εταιρείας, ενημέρωσης επενδυτών, καθώς και τις ανάγκες παροχής δυναμικής πληροφόρησης προς τους υφιστάμενους και υποψήφιους πελάτες και συνεργάτες της.